HABERLER

KADASETLİ PATRİĞİMİZİN SURUÇLU MOR YAKUP'UN 1500.YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE YAYINLADIĞI AÇIK MEKTUP - 12 ŞUBAT 2021

 

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

 

Saygıdeğer kardeşlerimiz Hindistan Mafiryanı mutlu Mor Baseliyos Toma Kadmoyo ve çok değerli Metropolitler, ruhani evlatlarımız Horiepiskoposlar, Papazlar, Rahipler, Rahibeler, Diyakoslar ve Antakya Elçisel Kilisemize bağlı bölgelerdeki sevgili tüm Süryani toplumumuz, sizlere ruhsal bereketlerimizi ve hayır dualarımızı sunarız. Rabbin inayeti, Meryemana, Aziz Elçilerin önderi Mor Petrus, Suruçlu Mor Yakup, diğer azizlerin ve şehitlerin duaları sizinle beraber olsun. Amin.

 

Hatırınızı soruyor ve diyoruz:

Bizim yaşadığımız dönemkine benzer bir dönemde, savaşların insanların hayatını tehdit ettiği ve birçok sapkınlığın Kilisenin doğru öğretisini istila etmeye çalıştığı zamanlarda, İlahi lütuf, Antakya Süryani Kilisemizi cömertçe ziyaret etmiş, Kutsal Ruh’un Gitarı ve büyük öğretmen olan Suruçlu Mor Yakup’u göndermiştir. O temiz düşünceleri, teolojik şiirleri ve güzel üslubuyla imanlıların yüreğine işlemiştir. etkilemiştir. Bestelediği eşsiz ve seçkin şiirleriyle Kutsal İncil’i yorumlamış, ruhsal konulara açıklık getirmiş ve Rabbimiz İsa Mesih’in öğretilerini öğretmiştir. Okuyucu kitlesi, ona ve onun eşsiz karakterine sığınmışlardır. Doğru İnancı desteklemek veya heretik öğretileri çürütmek ve reddetmek için bir kanıt ya da güçlü argümanlara ihtiyaç duyduklarında, onun yazılarını okurlardı.

Bugün ölümünden 1500 yıl sonra, 2021'i Suruçlu Mor Yakup’un jübile yılı olarak ilan etmekten mutluluk duyuyoruz.  Elçi Mor Pavlus’un buyurduğu gibi: “Tanrı Sözü'nü size bildiren önderlerinizi anın. Yaşamları nasıl başladı nasıl sona erdi; bunları düşünerek onların imanını örnek tutun.” (İbraniler 13:7). Hepinizi Suruçlu Mor Yakup’un biyografisini okumaya, elçisel ve doğru inancı ondan öğrenmeye davet ediyoruz. Onu kendinize örnek almanız için, bu Pedersel Mektubumuzu yayınlıyoruz.

Suruçlu Mor Yakup, 451 yılında Mezopotamya’nın Suruç yakınlarındaki Kurtim köyünde doğdu. Urfa Okulu’nda felsefe, teoloji ve Süryanice dili eğitimi aldı. Çok genç yaşta mucizevi bir şekilde aldığı kutsal ruhun armağanı onu olgunlaştırdı. Böylece şanı arttı ve pek çok kişi, ilahi bilgiye muhtaç olanların ruhunu besleyen şiirlerini ve vaazlarını dinlemek istedi. Hayatının büyük çoğunluğunu teolojik şiirler ve vaazlar vererek geçiren Mor Yakup, vaazlarıyla imanlılara nasıl imanlarında kararlı duruş sergileyeceklerini öğretti ve Ortodoks doktrini onlara kanıtlayarak her inançlı kişinin aradığı ruhsal mükemmelliği kazanmaları için yardım etti. İmanlıları şüphe uyandıran teolojik tartışmalardan kaçınmaya çağırdı; daha ziyade, belirsizlik veya tereddüt etmeden sadece sevgi ve sadelikle inancı kabul etmelerini teşvik etti. İnanç üzerinde yazdığı şiirlerinden birinde şöyle der:

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝ̈ܳܢ܆ ܘܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܐ ܥܰܠ ܓܰܠܝ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ.
ܣܰܡܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܺܝܬ ܒܰܒܨܳܬܐ ܠܰܕܩܳܪܶܒ ܠܳܗ̇܆ ܘܢܽܘܗܪܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܳܗ̇܀
ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܬܽܘ̈ܟܶܐ ܠܰܕܗܳܪܶܓ ܒܶܗ܆ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܠܰܕܩܳܪܶܒ ܠܶܗ.
ܒܨܳܬܐ ܒܢܰܦܫܐ ܐܰܝܟ ܒܶܠܛܺܝܬܐ ܒܩܰܝܣܐ ܪܰܡܝܐ܆ ܘܰܡܚܰܒܠܐ ܠܳܗ̇ ܬܰܘܒܶܕ ܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܀ (ܡܐܡܪܐ ܨܕ)

 

Çevirisi ise şu şekildedir:

“Kardeşlerim, soruşturulamayacak gizli meselelerden kaçınalım ve kavranamayan belirtilere övgü sunalım.

Soruşturmaya yaklaşana ölümcül bir zehir; imanı sevene ışık ve hayat vardır.

Durmaksızın sorgulayan kişiye zarar gelirken; sevgiden ise, kişiye fayda gelir. Sorgulama, ruh için tahtayı çürüten bir kene gibi olup onu bozar ve manevi güzelliğini kaybetmesine neden olur.” (94.Şiir)

 

Suruçlu Mor Yakup 503’te kâhin olarak resmedilmiş ve manastırları ziyaret eden olarak atanmıştır. Böylece manastırlarda rahipleri eğitmeye başlamıştır. Öğrencileri (Urfalı Habib ve Münzevi Daniel), onun 760’ı aşan şiirlerini yazmaya başlamıştır. Mor Yakup şiirlerini yazarken kendine has olan on iki hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu ölçü, Ölümünden sonra “Suruci ölçüsü’’ şeklinde adlandırılmıştır. Rahiplerin sapkınlıklarla savaşması için teolojik öğretileri doğru ve titizlikle ifade etmekte mahirdi.  Şiirlerle, saf ve temiz bir teolojik öğretiyi formüle etti. Böylece İlahi lütuf, onu büyük bir bilgelik kaynağı olana dek, onu bolca zenginleştirdi ve o da diğer rahipleri Allah’ın korkusu ile yürümeye yönlendirdi.

519’da yaşının ilerlediği zamanlarda, Mor Yakup, Urfa Abraşiyesine bağlı Suruç’un Batnon Episkoposluğuna, Episkopos olarak resmedildi.  Görevini sadece bir yıl on bir ay gibi kısa bir süre icra edebildi. 29 Kasım 521 tarihinde vefat etti. Kilisemiz, her yıl bu tarihte gününü kutlamaktadır. Onun kutsal kemiklerinden bir bölümü, Diyarbakır’daki Meryemana Kilisesinde, onun adına yapılan sunağın altına konulmuştur.

Birçok tarihçi onun döneminin zorluğunu anlattı ve özellikle de 503 yılında persler ve Romalılar arasında yaşanan savaşı. Bu savaş, yöre halkının yüreklerinde korku salmış ve vatanlarını terk etmeye zorlamış.  Bu esnada Suruçlu Mor Yakup ise, insanları yurtlarında kalmaları için teşvik eden birçok mektup yazmıştır. Mektuplarında, Tanrı’ya güvenmelerini ve Tanrı’ya güvenenlerinin terk edilmeyeceği ve onları acı ve ıstırap içinde bırakmayacağı konusunda, inançlarının tam olmasını istedi. Bugün, vatanımızda kalmayı öğrenmek ve yaşadığımız sıkıntıların ötesine bakmamıza yardımcı olan milli değerleri benimsemek, zulümlere inançlarımızdan ödün vermeden tahammül etmeyi öğrenmek için, Mor Yakup’un düşüncelerinin derinliğini düşünmemize büyük ihtiyacımız vardır.

Suruçlu aziz Mor Yakup, büyük bir ilahiyatçı ve kutsal İncil'in mahir bir yorumcusuydu. Şiirleriyle, Süryani Kilisemize büyük bir zenginlik kattı. Kilise bugün halen şiirlerini söylemeye devam etmekte ve şiirlerinden inancın ihtişamını ve teolojisinin derinliğini öğrenmeye devam etmektedir. 

Kutsal Kitaba olan büyük sevgisini, şiirlerinden birinde şöyle ifade etmektedir:

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܥܽܘܬܪ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘ܆ ܗܰܒܠܺܝ ܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ.
ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܛܡܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܡܛܰܫܰܝ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܀ (ܡܐܡܪܐ ܦܒ).

Çevirisi ise şu şekildedir:

“Kitaplar, senin zenginliğini taşır Rabbimiz, paylaşmak için;

İçlerinden, tüm hazineleri almamı sağla.

Hazinelerin, yeryüzünde arsızlardan saklandığı gibi;

İlim de, Peygamberlik kitapları arasında gizlenmiştir.” (82.Şiir)

Sevgili ruhani evlatlarımız:

Bu jübile vesilesiyle Patrikhane, bu büyük azizin biyografisini içeren kitapları ve kıymetli eserleri yayınlayacak, aynı zamanda yazdığı makaleleri de ilgilenen araştırmacılar için kullanılabilir hale getirecektir. Bununla beraber, bize bağlı tüm abraşiyelerimizi onun ruhsal ve kültürel mirası hakkında ve aynı zamanda Süryani kültürümüze ve genel olarak Hristiyanlık kültürüne yaptığı büyük katkıyı vurgulamak ve bu katkının yaşadığımız asıra ne kadar faydalı olduğu konusunu göstermek açısından, akademik konferanslar ve kültürel etkinlikler düzenlemeye teşvik ediyoruz.

Kilisesini merhametiyle koruyan ve ona Suruçlu Mor Yakup gibi ruhsal sürülerini en iyi şekilde ruhsal gıdayla besleyen iyi çobanlar bahşeden Yüce Allah’a şükürler sunarız. Bunlar, Mesih'in müjdesine layık bir şekilde yaşayan ve inançlarını korumak için sıkıntılara katlanan kilisenin kutsal babalarıdır.Allah’tan dileğimiz bu anmanın; Meryemana, Suruçlu Mor Yakup ve tüm aziz ve şehitlerin dualarıyla, hepimize bereket olmasıdır. Rabbin inayeti, hepinizle beraber olsun. Abun dbaşmayo….

 

4 Şubat 2021

Patrikliğimizin VII. yılında

Suriye, Şam’daki Patriklik Merkezimizde yazılmıştır.

 

 

Diğer haberler >>>