HABERLER

METROPOLİTLİK KİLİSEMİZDE DİYAKOSLARIN RESAMETİ - 28 HAZİRAN 2014

 

Metropolitlik Kilisemizde Diyakosların Resameti

15 Haziran 2014 Pazar günü cemaatimizin yoğun katılımıyla, Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik kilisemizde, Sayın Abraşiye Metropolitimiz Mor Filüksinos Yusuf Çetin tarafından, yirmi altı kişiden oluşan İstanbul Metropolitlik koromuzda yer alan kızların resameti yapıldı. Aynı zamanda diyakosluğun ilk rütbesine üç kişi mzamrone ve diyakosluğun ikinci rütbesine de altı kişi koruye olarak resmedildi.  

Koro’daki kızların isimleri:

Dara Demir, Sara Cangül, Elizabet Akay, Maria Akçay, Yülyana Aydın, Yelda Akyüz, Yelda Cangül, Yuliti Aydın, Teodora Akyüz, Diana Arpak, Maria Arpak, Gülgün Bakışlı, Yasemin Cangül, Albera Dağ, Sevinç Akyüz, Melisa Turgut, Mariana Usanmaz, Dilara Yıldız, Meryem Kılınç, Gamze Kılınç, Talita Dağ, Vanessa Usanmaz, Sevgi Uyanık, Rebeka Akbaba, Melisa Kalaycı, Maria Çepe 

Mzamrone

Can Barış, Yusuf Kalaycı, Yeşu Kalaycı 

Koruye

Gabriel Turgut, Yakup Arpak, Matay Aydın, İshak Kalaycı, Lukas Çepe, Lukas Usanmaz 

 

Diğer haberler >>>