HABERLER

YENİ PATRİĞİMİZ SEÇİLDİ.. - 31 MART 2014

 

Yeni Patriğimiz Seçildi..

Kadasetli Patriğimiz Mor Ignatius Zakka I. Iwaz’ın vefatı üzerine Beyrut’ta Mor Efrem Kilisesi’nde toplanan Kutsal Sinod üyeleri 31 Mart 2014 tarihinde toplanarak kısa zamanda Doğu A.B.D. Metropoliti Mor Korillos –Cyril- Efrem Kerim’i “Moran Mor İğnatius Efrem II.  Antakya, Tüm Doğu Patriği ve Süryani Ortodoks Kilisesi Genel Ruhani Lideri” ünvanı ile Süryani Ortodoks Kilisesi’ne 123. Patrik olarak seçti. 

Moran Mor Ignatius II. Efrem Kerim 3 Mayıs 1965 yılında Suriye’nin Kamışlı şehrinde doğdu. 1977 yılında Lübnan’da Mor Efrem Teoloji Okulu’nda eğitime başladı, 1984-1988 yılları arasında Halep Metropolitliği’nde görev aldı. 1985 yılında rahip oldu ve 1988 yılında Kadasetli Patriğimizin sekreterliğini yaptıktan sonra Mor Efrem Teoloji Okulu’nda öğretmenlik yaptı. 1991 yılında İrlanda’da “Erken Hıristiyanlık’ta Haç Sembolizmi” konusunda doktorasını yaptı ve 1996 yılında Mor Korillos Ünvanı ile merhum Patriğimiz Moran Mor İğnatius Zakka I. Iwaz tarafından Metropolit olarak takdis edildi ve A.B.D.’de New Jarsey’de Mor Markos Kilisesi’ne Doğu Amerika Metropoliti ve Patrik Vekili olarak tayin edildi. 

Yeni Patriğimiz Süryanice, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerini bilmektedir. 

Patriğimiz Moran Mor Ignatius II. Efrem Kerim’in resamet töreni 29 Mayıs 2014’te Şam yakınlarında Seyyidnaya’da Mor Efrem Manastırı’nda yapılacak. 1 Haziran 2014 tarihinde Kadasetli Patriğimiz Beyrut’ta Mor Efrem Kilisesi’nde ayin yapacaktır. 

Patriklik sekreterliği tarafından gönderilen resamet töreni ile ilgili program Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisesi’nden temin edilebilir. 

Çok zor dönemde kilisemizin başına geçen Patriğimiz’i en içten dileklerimizle kutluyor, görev alacağı süre içinde başarılar diliyoruz.   

 

Diğer haberler >>>