HABERLER

28-29 KASIM'DA YAPILACAK OLAN SINAVLARLA İLGİLİ RESMİ YAZIŞMALAR - 25 KASIM 2013

 

Sayın Sait SUSİN

Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı 

 18.11.2013 gönderdiğiniz yazıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan çocuklarımızın 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılacak sınavlarda mağdur duruma düşmemeleri için neler yapılabileceği sorulmuştu, yaptığımız çalışmaları bilginize sunuyoruz.

 

28-29 Kasım 2013 günü yapılacak olan 8. sınıf merkezi ortak sınavlarda Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ile devlet resmi okullarında okuyan Din Kültürü ve Ahlak dersinden muaf olan öğrenciler adına hoş olmayan, telafisi mümkün olmayan bir puan kaybı yaşanacaktır. (Mevcut puanlama sistemine göre)

Bu puan kaybının oluşamaması için zamanın da çok dar oluşu hesabı ile sağlıklı düşünülen tedbirlerin uygunlanması mümkün görülememektedir. Ancak bu kadar dar bir zaman içinde alınması gereken tedbirler çok sınırlı olup yapılabilinecek iyileştirmelere olumlu yönde katkı verememektedir. 

Şu safhada alınabilecek tedbirler ancak ve ancak muaf olan öğrencilerin yabancı dil dersi kat sayısının 2’den 4’e çıkarılması, bu yıla mahsus olmak üzere bir miktar mağduriyeti sınava giren bütün öğrencilere, Bakanlığımıza hiçbir zarar vermeden ayrıca yasal bir boşluk yaratmadan uygulanabilir ve de muaf olmayan öğrencilere de kendilerine bir zarar verilmediğinden dolayı yargı yolunu açmayacak bir düzeyde tutmakla fırsat eşitliği sağlanmış olacaktır ve bu sayede muaf olan öğrencilerin mağduriyetleri önlenmiş olacaktır. Bu arada önerilen bu tekliften başka tedbirler de bu yıl için mağduriyeti önleyememektedir.

Bu durumda uzun vadeli tedbirlerlede mümkün olabilir ancak yıl ortasında çıkarılabilecek yasalara ihtiyaç vardır. Şöyle ki önümüzdeki yıllarda sınavlar düzenlenirken, kat sayılar hesaplandığında muaf öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yerine aynı ağırlıkta dengeyi bozmayacak şekilde yıl içinde okutulan ders veya derslerden (Vatandaşlık-Demokrasi-İnsan Hakları gibi) sorular sorularak eşitlik sağlanabilir. 

Ayrıca bu yıl ki sınavlarda eşitlik sağlamak ve mağduriyeti önlemek doğru sayıları ile oynamak imkansız bir kombinasyon yaratacağından daha çok mağduriyetler yaratarak telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir, yargı yolu da açılarak işi çıkılmaz hale getirebilir.

 

1989-1984 Döneminde de ÖSYM de buna benzer bir sıkıntı olmuş, çok sorunlar yaşanmıştır. İlgililer sıkıntıyı gidermek için Felsefe, Mantık, Sosyoloji derslerinden birer karışık soru kütlesi sorarak Din Kültürü ve Ahlak dersi ile denge sağlamışlardı.

Saygılarımızla. 

EĞİTİM UZMANLARI KADROSU

_________________________________________

Sayın Mehmet KÜÇÜK,

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü;  

Sayın hocam, öncelikle her zaman olduğu gibi sorunlarımıza gösterdiğiniz duyarlılık için şükranlarımızı sunarız. 

28-29 Kasım'da yapılacak olan sınavlarda öğrencilerimizin zarar görmemesi için cemaatimizin içinde eğitim konusunda uzman arkadaşlarımızın çalışmalarını bilgilerinize arz ediyoruz.  

Konunun çözümü ve bütün öğrencilerin eşit şartlarda sınava girmesi açısından müdürlüğünüz tarafından iyi niyetle yapılan çalışmalara bir katkı sağlayacağını umarak, sorunun kimsenin zarar göremeyeceği şekilde çözüme ulaştırılacağına inanıyor, zatıalinize ve çalışma arkadaşlarınıza saygılarımızı sunuyoruz.

Sait Susin

Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Diğer haberler >>>