17 Nisan 2012 Salı

 

KAMUOYUNA DUYURU

 

Sayın Cemaatimiz ;

Tarih boyunca kilise ruhani ve yöneticileri cemaatlerini israftan, gösterişten ve abartıdan korumak ve uzaklaştırmak için birtakım önlemler alarak, üyelerinin tevazu ve alçak gönüllülükle birbirlerine iyi örnek olabilmeleri için kurallar koymuşlardır. İncil’de “Süsünüz, örgülü saçlar, altın takılar ve güzel giysiler gibi, dıştan olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu Tanrı’nın gözünde çok değerlidir” (I. Petrus 3:3-4) denilmektedir. Buna uyarak kiliselerimizde kılık kıyafetimizle hal ve tavırlarımızla çocuklarımıza örnek teşkil edecek bir tavır takınmalıyız.

Ecdadımızdan bize emanet edilen, dünya kültür mirası olarak dini vecibelerimizi yerine getirmek için kullandığımız kiliselerimizde bize düşen görev yıllarca büyük bir itina ile korunup günümüze kadar gelen bu kutsal mekanların bize teslim edildiği gibi bizden sonraki nesillere de aynı şekilde korunup devredilmesini sağlamaktır. Yine İncil’de “Kilise bizzat ışık saçan bir şamdandır, ışığını da nur olan Rab İsa Mesih’ten almaktadır” (Vahiy 2:1) yazılıdır. Kiliselerimizde, nikah ve vaftiz törenleri sırasında yapılan abartılı süslemeler, kilisenin kutsallığı ile bağdaşmadığı gibi tarihi eser niteliği taşıyan demirbaşlara da ciddi zararlar vermektedir. Kapı girişlerine, kilise duvarlarına ve sıralara çakılan çivi, raptiye gibi malzemeler, kullanılan bant ve yapıştırıcılar ahşap kısımların zedelenmesine, duvarların zarar görmesine sebep olmaktadır. Bu durum ayrıca kiliselerini ortak kullandığımız kardeş cemaatlerin, ruhanilerinin de tepkisine neden olmaktadır.

Her geçen gün abartılan kilise süslemeleri, düğün ve vaftiz sahibi ailelere ciddi bir mali yük getirmekte diğer ailelere kötü örnek oluşturmakta ve gençlerimizin önünde yuva kurma ile ilgili bir dizi engele bir engel daha katmış olmaktadır. Bu konuda şimdiye kadar Sn. Metropolitimizin başkanlığında ruhani kurul, yönetim kurulu, kadın kolları ile yapılan toplantılar değerlendirilerek, nikah ve vaftiz törenleri esnasında kiliselerimizde yapılacak süslemelerin kilisenin kutsallığına, mistik havasına gölge düşürmeyecek şekilde yapılması gerektiğine yeniden vurgu yapılarak Kıyam Bayramı’ndan sonar (22 Nisan 2012) icra edilecek nikah ve vaftiz törenlerinin aşağıda belirtilen kurallar içinde yapılmasına karar verilmiştir.

1.Kilisenin iç düzeni olduğu gibi korunacak, hiçbir eşyaya dokunulmayacaktır.

 

2. Kanepe ve sandelyelerin yerleri değiştirilmeyecek, onlara farklı düzen verilmeyecek, kanapeler hiçbir şekilde dışarı çıkarılmayacak, dışarıdan sandelye getirilmeyecektir.

3. İstenirse kanepelerin iç tarafa bakan iki yanına yerden yüksekliği 100-130 cm, genişliği 30-50 cm yi geçmeyecek şekilde çiçek süsleri konulabilecektir.

 

4. Yine istenirse heykelin önünde, sağ ve solda birer adet olmak üzere iki adet şamdan veya onların yerine çiçekli süs objesi konulabilecektir.

5. Gelin ve damadın kiliseye giriş ve çıkış yoluna bir yolluk konulabilecektir.

 

6. Kilisenin avlusunda süs, tak ve tebrik yeri gibi ilaveler konulmayacak, ayrıca nikahtan sonra su ve meşrubatın dışında herhangi bir ikram yapılmayacaktır.


7. Nikahta çalınacak müzik için kilise sekreterliğinin vereceği birkaç alternatiften biri seçilecek ayrıca dışarıdan ses düzeni getirilmeyecek, kilisenin ses düzeni kullanılacaktır.

 

8. Video ve fotoğraf çekenler hiçbir şekilde mezbaha çıkmayacaklardır.

9. Tören kararlaştırılan saatte başlayacak ve kararlaştırılan saatte bitecek, kilise teslim alındığı gibi teslim edilecektir.

 

Yukarıda sıralanan maddeler yapılabilecek azami süslemeleri göstermektedir. Nikah için kilise sekreterliğinden gün alınırken düğün sahibi organizasyon şirketinin sorumluları ile birlikte şahsen müracaat edecek ve hazırlanan formları imzalayacaklardır.

 

Sayın cemaatimiz, bu düzenleme ruhani kurul, vakıf yönetim kurulu ve kilisemizin diğer kurumlarıyla yapılan toplantılar sonucunda hazırlanmıştır. Cemaatimizin bu kurallara hassasiyetle uymasını bekliyor, evlenecek gençlerimize şimdiden mutluluklar diliyoruz.

İstanbul Süryani Ortodoks Abraşiyesi Ruhani Kurulu ve Yönetim Kurulu

 

Diğer Duyurular >>>