22 Aralık 2023 Cuma

 

SAYIN ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN DOĞUŞ BAYRAMI MESAJI

 

SAYGIDEĞER ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN

DOĞUŞ BAYRAMI VE YENİ YIL MESAJIDIR.

ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ  ܒܪܝܟ

BRİKH MAVLODE DMORAN!

Tüm Ruhani Evlatlarımıza, Horiepiskoposlarımıza, Papazlarımıza, Diyakoslarımıza, Vakıf Yönetim Kurulumuza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, Abraşiyemizin tüm görevli ve diğer tüm inanlılarına, Rab'bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in Doğuşunu müjdeliyor, gökteki meleklerle birlikte Tanrı'ya övgüler sunarak şöyle diyoruz:

“En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!”  Luka 2: 13-14

 

Değerli cemaatimiz,

İçinde bulunduğumuz yıl sona ererken dönüp baktığımızda sayısız savaşlar, ekonomik krizler, salgınlar ve doğal afetler görüyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Doğuş Bayramını kutladığımız bugün, umutlu olmak istiyoruz.

Cemaat olarak bizler, Tanrı Sözü'nün bize öğrettiği gibi kalıcı olan iman, umut, sevgiye tutunmalı ve hiç bir zaman gelecekten ümidimizi kesmemeliyiz.   Rabbimiz İsa Mesih dünyanın sonuna kadar Kilisesi ile beraber olacağını ve imanlılarla kalacağını açıkça vaat etmiştir. Aynı şekilde onları yalnız bırakmayacağını şu sözlerle ilan etmiştir: Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben'im. Vahiy 22:13  İşte Ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” Matta 28:20

Değerli Cemaatimiz,

Malumunuz olduğu gibi, Tarlabaşı kilisemizin yapılışından 179 yıl sonra, Tanrı'nın lütfu ile, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle, Mor Efrem Kilisemizin 8 Ekim 2023 tarihinde resmi açılışını, Kadasetli Patriğimizin önderliğinde yurtiçi ve yurtdışından gelen  muhterem Metropolitlerimizle birlikte de, 15 Ekim 2023 tarihinde takdisini gerçekleştirdik. Ayrıca, 12 Kasım 2023 tarihinde, Hasköy'de, Kadasetli İstanbul Rum Patriği'nin başkanlığında, yeni mezarlığımızın açılışını yaptık. Bize bu lütfu bağışlayan Rab Allah'a şükürler olsun.

Beşinci asır Süryani Kilise Atalarımız'dan İstanbul Patriği Altın Ağızlı Mor Yuhanun'nun (†407) deyişiyle, Kilise, inanlıların hem bedenen, hem de ruhen korunma, huzur ve şifa yeridir. Elçi Pavlus'un 1. Korintliler'e olan mektubunun 12. ayetinde de geçtiği gibi tüm Kilise üyeleri hep birlikte İsa Mesih'in tek bedenini oluştururlar.

Kilise, yalnızca, biz Ruhanilerden ve diyakoslardan oluşmaz. Kiliseyi oluşturan Ruhaniler ve diyakoslarla birlikte tüm inanlılardır.  Bu inanlılar, hiç bir ayırım olmaksızın, günahkar tövbekar, güçlü zayıf, tahsilli tahsilsiz, evli bekar, genç yaşlı, kadın erkek, küçük büyük herkestir. Haftalık dua kitabı Şhimo'da bir Kilise Atamız Kilisenin ağzından şöyle yakarıyor:

“Ya Rab, isteğini yerine getiren evlatlarım olduğu gibi seni üzen evlatlarım da var. İsteğini yerine getirenlerin hatırı için seni üzenleri de bağışla.”

Kilise, Tanrı'nın sevgisini, inayetini, merhametini, kurtarışını görünür, duyulur ve uygulanır hale getirir.  Rab'bin ümidi üzerine vefat eden inanlıları, dua ve ayinlerde anar. “Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu!” Vahiy 14:13

Bütün bunların yanında ​maalesef son dönemlerde Cemaatimizin içinde bazı birey ve ailelerin kiliseden uzaklaştığını görmek bizi çok üzüyor. Bir Ruhani Çoban ve Ruhani Baba sevgi ve sorumluluğuyla bu evlatlarımızı ve ailelerimizi kiliselerine dönmeye çağırıyoruz. Bu evlatlarımız ve ailelerimizin tekrardan kiliselerine devam ettiğini görmekten sevinç duyacağız.

Bugün doğan Rab'bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in Kilisesinin bireyleri olduğumuzun bilinci ve sevinci içinde, yeni kilisemizin temelinin atılmasından bugüne kadar geçen süreçte maddi ve manevi katkıda bulunan siz saygıdeğer cemaatimize teşekkür ediyoruz.  Rab Allah yardım ve katkılarınızı kabul etsin. Bu yaşamda ve gelecek yaşamda sizleri ödüllendirsin.

Mor Efrem Kilisemizin resmi açılış törenine teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kadasetli Patriklere, Sayın Kardinal'e, yurtiçi ve yurtdışından gelen tüm Metropolitlere ve Ruhanilere, Devlet Erkanına,  Sivil Yöneticilere, Ruhani ve Vakıf Yönetim Kurulu'na, yurtiçi ve yurtdışından gelen tüm Cemaatimize, Abraşiyemizin tüm bireylerine, Takdis Törenine başkanlık eden, başta Kadasetli Patriğimiz olmak üzere, Ruhani Liderler, Ruhaniler, yurtiçi ve yurtdışından gelen tüm kurum ve kuruluşlar ve tüm Abraşiye bireylerimize tekrardan minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Beytlehem'de doğan Rab İsa'dan sağlık ve esenlikler diliyoruz.   

Bu vesileyle siz değerli Cemaatimizin Doğuş Bayramını ve Yeni Yılını kutlar, Bayram bereketlerinin size, ailelerinize, ülkemize, ülkemizin yöneticilerine ve tüm dünyaya, barış, esenlik, sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz.

Rab İsa Mesih, hastalarımıza şifa, sıkıntıda olanlara teselli, ölülerimizin ruhuna merhamet etsin, sadaka ve bağışlarınızı kabul etsin.

 

Rab Allah Kadasetli Patriğimize sağlıklı uzun ömürler versin.

 

Tanrı'nın lütfu ve esenliği hepinizle olsun.

Dua ve Bereketlerimizle.

 

Abraşiye Metropoliti

†Filüksinos Yusuf Çetin

Rab Allah'ın nimeti ve inayetiyle

İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks

Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili

 

Diğer Duyurular >>>