26 Aralık 2022 Pazartesi

 

SAYIN ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN DOĞUŞ BAYRAMI MESAJI

 

SAYGIDEĞER ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN

DOĞUŞ BAYRAMI VE YENİ YIL MESAJIDIR.

ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ  ܒܪܝܟ

BRİKH MAVLODE DMORAN!

 

Tüm Ruhani Evlatlarımıza, Horiepiskoposlarımıza, Papazlarımıza, Diyakoslarımıza, Vakıf Yönetim Kurulumuza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, Abraşiyemizin tüm görevli ve diğer tüm inanlılarına, Rab'bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in Doğuşunu müjdeliyor,gökteki meleklerle birlikte Tanrı'ya övgüler sunarak şöyle diyoruz:

“En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,

Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara

(Barış) ve esenlik olsun!” (Luka 2:14).

Ve

“Ne mutlu barışı sağlayanlara,

Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek”

(Matta 5:9)

Değerli Cemaatimiz,

Bugün, Rab'bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih doğdu. Bu doğuş, adet olduğu üzere sıradan bir doğuş değildir. Rab İsa Mesih, günah yüzünden Tanrı'dan kopmuş ve ölümün etkisine girmiş biz insanları ve bizimle birlikte tüm Yaradılışı, çarmıhta akıttığı kanı aracılığıyla Tanrı'yla barıştırmak  ve bize ebedi yaşam vermek için, gökten inip insan olmuş Tanrı'nın Biricik Oğludur. ( Luka 1:35 ; 2.Korintliler 5:18 ; 1. Korintliler 15:47 ; Koloseliler 1:20 ; 1.Yuhanna 4:9)

Elçi Pavlus, Mesih öz bedeninin ölümü sayesinde bizi Tanrı'yla barıştırdı ve bize de barıştırıcılık görevini verdi, ( Koloseliler1:27; 1.Korintliler 5.18), diyerek Mesih'in bu barıştırıcılık işlevini Kutsal Ruh aracılığıyla Kilisesiyle devam ettiğini, onun için bizim de herkesle barış içinde yaşamamız ve diğer insanlar arasında barıştırıcılık görevini yerine getirmemiz gerektiğini önemle vurgular.

Aynı şekilde, bütün Elçiler ve ardından tüm Kilise Babaları ve Azizler de Tanrı'yla ve insan kardeşimizle barış içinde olma zorunluluğunu vurgulamış ve barışçıl olmadan Kurtuluşa erilemeyeceğini bildirmişlerdir. Bu aynı gerekledir ki, Rab'bimiz İsa Mesih de bize öğretmiş olduğu Rabbani Dua'da, “suçlularımızı bağışladığımız gibi, bizim de suçlarımızı bağışla” dileğinde bulunmamızı istemiş ve bu yolla barışın insanlar arasında etkin olmasına gayret edenleri amaçlayarak:

Ne mutlu barışı sağlayanlara

Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek” beyanında bulunmuştur.

Bunun gibi, Gökteki meleklerin, esenlik sunduğu yeryüzünde Tanrı'nın hoşnut kaldığı insanlar da, yine bu barışçıl olanlardır.

Barışın ne olduğunu ve onun önemini, hepimiz, aslında, bir şekilde, yaşam tecrübesiyle biliriz. Kilise Babalarımızdan Diyarbakır Metropoliti Mor Dionosios Bar Salibi barışı şöyle tanımlar:  “Kendimiz ve insan kardeşimizle gerçek sevgi ve uyum içinde yaşamak”. Ancak, ne yazık ki, bu her zaman mümkün olmuyor. Kendimize ve etrafımıza baktığımızda, bunun yerine, daha fazla, hoşnutsuzluk, sevgisizlik, nefret, çekişme, çatışma ve savaşlar görüyoruz. Oysa, Rab'bimiz İsa Mesih, bizden insan kardeşimizi, hatta düşmanımızı bile sevmek dahası bize zülmedenler için dua etmeyi istemiştir. (Matta 22:39;5:44). Çünkü Kendisi de O'nu çarmıha gerenleri bağışlamış, Haç üzerindeyken Göklerdeki Babası'na, “ Baba, onları bağışla ! Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar”, diye onlar için dua etmiştir. (Luka 23:34)

Değerli Cemaatimiz,

 

Tanrı'yla barışmadan ne kendimizle ne de başkasıyla barışı sağlayabiliriz. Barış içinde olmanın ön şartı, önce Tanrı'yla barışmaktır. Eğer bugün kendimizde, ailemizde, dünyamızda barışsızlık yaşıyorsak, bunun nedeni, Tanrı'yla barışık olmamamızdır. Tanrı'yla barışık olsak dünyada düşmanlık kalmaz. Mesih, düşmanlığı kendi bedeninde çarmıhta ebediyen yıkmıştır.(Efesliler 2:14-16).

Elçi Pavlus, “ Tanrı, günah bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Öyle ki, kendisi çağırıyormuş gibi elçilik ediyor ve Mesih'in adına yalvarıyoruz: “ Tanrı'yla barışın” diye yakarır. (2.Korintliler 5:18-21).

 

Aynı şekilde, değerli Cemaatimiz, şimdi uygun düşmüşken, biz de Elçi'nin bu hayati çağrısına, katılıyor ve siz değerli inanlılara, bugün bizim uğruna canını vermek üzere doğan Tanrı Oğlu Mesih adına size yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın. Tanrı'yla ve insan kardeşimizle barışalım ki, barışçıl olmadan kimse Allah'ın Hükümranlığına giremeyecek.

Tanrı'yla barışmak nedir ?

Tanrı'yla barışmak, Tanrı'yı sevmek ve insan kardeşimizi de kendimiz gibi sevmektir. (Matta 22:39). Elçi Yuhanna, “ Tanrı'yı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmektir”, der. (1.Yuhanna 5:3) Özetle, bu, şu demek oluyor: Tanrı'yı  her şeyin Yaratıcısı ve Esirgeyicisi olarak tanımak, O'nu sevmek ve yüceltmek; Kendimizi de yaratılmış ve günahkar olarak bilmek; Tövbe etmek; Günahlarımızın yasını tutmak; Dua etmek; Oruç tutmak; Sadaka vermek; Allah'ın gününü tutmak; Yemin etmemek; Yalan söylememek; Çalmamak; Zina etmemek. Komşusunu kendi gibi sevmek; Ona zarar vermemek; Onun hiçbir şeyine göz dikmemek; Kıskanmamak; Öc almamak; Kötülüğe kötülükle karşılık vermemek; Herkesin iyiliğini istemek; Herkese dua etmek; İftira etmemek; Başkasını yargılamamak; Çağın gidişine uymamak; Dünya ve dünyaya ait şeylere çok bağlanmamak; Aç gözlü olmamak; Kendine gereğinden çok önem vermemek; Bilgiçlik taslamamak; Kimseyi hor görmemek; İkiyüzlülük yapmamak; Lanet etmemek; Kutsal değerlere saygısızlık  etmemek; Sabırlı olmak; Yetingen olmak; Konuksever olmak; İyi yürekli ve şefkatli olmak.             (Çıkış 20:1-7; 1. Yuhanna 2:15;Romalılar12:2-19; İbraniler12:16)

Eğer Mesih'in yardımı ve inayetiyle Tanrı'nın bu ve bunun gibi buyruklarını sevip yerine getirirsek, günaha düştüğümüzde de, günahımıza tövbe edip tekrardan Tanrı'nın yoluna dönersek, biz de Tanrı'yı hoşnut edenler arasında yer alır, Rab'bimizin mutlu beyan ettiği, Tanrı'nın çocukları çağırılacak olanlardan oluruz.

Bu mutlulukların hepinize temennisiyle siz değerli Cemaatimizin Doğuş Bayramını ve Yeni Yılını kutlar, Bayram Bereketlerinin size, ailelerinize, Ülkemize, Yöneticilerimize ve tüm dünya insanlarına, barış, esenlik, sağlık, ve huzur getirmesini diliyoruz.

Barışın Efendisi, bugün doğan Rab İsa Mesih, hastalara şifa, sıkıntıda olanlara teselli, savaş altında olanlara barış ve esenlik versin ;

Muhtaç olanlara yardım elini uzatsın ;

Rab Allah ölülerimizin ruhuna merhamet etsin, iyi amellerimizi, sadaka ve bağışlarımızı kabul etsin.

 

Rab Allah Kadasetli Patriğimize sağlıklı uzun ömürler versin.

 

Tanrı'nın lütfu ve esenliği hepinizle olsun.

Dua ve Bereketlerimizle  

Abraşiye Metropoliti

†Filüksinos Yusuf Çetin

Rab Allah'ın nimeti ve inayetiyle

İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks

Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili

 

Diğer Duyurular >>>