22 Nisan 2022 Cuma

 

SAYIN ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN DİRİLİŞ BAYRAMI MESAJI

 

SAYGIDEĞER ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN

DİRİLİŞ BAYRAMI MESAJIDIR.

!ܩܡ ܡܪܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ

KOM MORAN MEN BETH MİTHE!

RAB'BİMİZ ÖLÜLER ARASINDAN DİRİLDİ!

 

Tüm Ruhani evlatlarımıza,  Horiepiskoposlarımıza, Papazlarımıza, Diyakoslarımıza, Vakıf Yönetim Kurulumuza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, Abraşiyemizin tüm görevli ve diğer tüm bireylerine, dua ve bereketlerimizi gönderiyor ve Elçi Matta İncil'iyle müjdeliyoruz:

 

"Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı ​​görecekler!" (Matta 5:8).

 

Değerli cemaatimiz,

Bugün Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih dirildi. Rab'bimiz İsa Mesih'in ölümden dirilmesi insanlık tarihinin en önemli olayıdır. Çünkü bununla ölüm yenildi ve “ Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır ” (1. Yuhanna 5,15).

 

Elçi Pavlus, “ Ölüm insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak ve her biri sırası gelince dirilecek”, der. (1. Korintliler 15,21-23).

 

Tanrı'nın Oğlu bizleri ölümden kurtardı ve bizleri vaftiz aracılığıyla hem Adem atamızdan miras aldığımız asli günahtan hem de kendi şahsi günahlarımızdan temizleyerek bizlere tekrardan Allah'a dönme lütfunu bağışladı. "Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı ​​görecekler!" (Matta 5:8).

 

Temiz ve arınmış bir yürek düşünüldüğünde biz erişkinlerin aklına gelen ilk şey kuşkusuz bir çocuk yüzüdür. Küçük bir çocuğun yüzüne baktığımızda öncelikle masumiyet ve saflık görürüz. İşte bizler de aynı şekilde saf ve temiz olmalıyız ki, Allah'ın şanını görebilelim. “ İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp çocuklar gibi olmazsanız Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz” ( Matta 18,2-3).

 

Ancak, bizler çocuk olmayıp yeniden de çocuk olamayacağımıza göre bir çocuk saflığına nasıl erişebiliriz?  Kim o dereceye geldi ki, yazılmış olduğu gibi,           “ Yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım, diyebilir” ( Süleymanın Meselleri 20,9).

 

Şu gerçek ki, temiz yürek edinmek tüm İncili erdemler gibi doğal insanın gücünde olan bir şey değildir. Bunu insanda Allah'ın lütfu gerçekleştirir. Onun için kral ve peygamber Davut'la birlikte, “Bende temiz yürek yarat ey Allah, ve içimde doğru bir ruh tazele”, şeklinde Allah'a sürekli dua etmeliyiz ( Mezmur 51,10).

 

Dua sayesinde Allah, biz erişkinlerin de yüreğinde bir çocuk saflığı yaratmaya kadirdir.

Rabbimiz İsa Mesih, 'İnsanlar için bu imkansız, ama Tanrı için her şey mümkündür', der; “Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalana açılır” diye bizleri bu yönde teşvik eder. (Matta 7,7;19,26).

 

Bu bağlamda, yakın zamanda vefat eden Cemaatimize mensup 28 yaşında bir genç kadının yaşam öyküsünü anmak isteriz.

 

İmanlı bir ailede dünyaya geldi. Hem yüksek tahsil etti hem de kilise korosunda hizmet verdi. Herkesi severdi. Modern dünyamızın birçok kolaylığına sahip olmasına rağmen her zaman Rab'be şükreder Rab'te sevinirdi. Herkes tarafından her zaman sevinçli ve insanları çok seven biri olarak tanınan bu genç kadın, evliliğinden birkaç yıl sonra çaresiz bir hastalığa yakalandı. Aylarca hastanede ve çoğu zaman yoğun bakımda kaldı. Çok acı çekti. Bu sıkıntılı sürede Rab ona bir oğlan çocuğu da verdi. Aile bireyleri bütün bu sürede onu hiç yalnız bırakmadılar. Bu genç kadın bir gün, akşam duasından sonra babasına, ' Baba, ben Rab'be gitmek istiyorum,' dedi. Rab'bimiz İsa Mesih yeryüzünde bedendeyken, Laazar'ın kızkardeşi Meryem'in,  Ya Rab burada olsaydın kardeşim ölmezdi sözleri üzerine, İncil yazarı Elçi Yuhanna, İsa'nın ruhunun hüzüne kapıldığını ve yüreğinin sızladığını yazar. ( Yuhanna 11,32-33). Bunun gibi ölüm eşiğinde olan kızının bu sözleri üzerine ruhu hüzün dolan diyakos olan babası, ' Kızım ümitle dua edelim ki, Rab İsa seni iyileştirsin', dedi. Kızı ise, ' Baba gece gündüz dua ediyorum ama Rab'be gideceğimi hissediyorum', diye karşılık verdi ve aynı gün bütün aile bireyleriyle vedalaştı.

 

Sonra annesine şöyle dedi, ' Anne! Oğlumu sana emanet ediyorum, beni, Tanrı yolunda yetiştirdiğin gibi onu da öyle yetiştir. Ve ardından ekledi, ' On saat içinde melekler gelecek ve ben Gökteki Babamız'ın yanına gideceğim'. Gerçekten de söylemiş olduğu gibi, genç kadın yaklaşık on saat sonra ruhunu Rab'be teslim etti.

İşte bu şekilde Rab  O'nu sevenleri lütfuyla aklar ve Kendini onlara gösterir. Yoksa bu genç kadın Rab'be kavuşacağı anı nereden bilebilirdi?

 

O takdirde muhterem Cemaatimiz, eğer Allah'ın bize de görünmesini istiyorsak bizler de bu genç kadın gibi O'nun lütfunun bizde işlemesine izin vermeliyiz. Bunun yolu da sevgi ve kutsallıktır.  Bu ikisi aslında aynı şeydir ve kimse onlar olmadan Allah'ı göremez. Elçi Yakup “ Yüreğimizi paklayalım herkesle barış içinde yaşayarak kutsal olmaya gayret edelim. Çünkü kutsallığa sahip olmadan kimse Rab'bi göremeyecek”, diyor. ( Yakup 4,8). Elçi Yuhanna da, “ Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin”, diyor.

 

Ancak Tanrı sevgisi de, kardeş sevgisi de buna bağlı olarak yürek temizliği ve kutsallık da Mesih'in buyruklarını yerine getirmekle olur. Bu doğrultuda Rab'bimiz “Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirir, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim”, diyor.  Ancak, kuşkusuz, Rab kendini herkese aynı şekilde göstermez. Kilise Atalarımız, nasıl ki, Rab'bimiz İsa Mesih yeryüzünde insanlar arasındayken bazıları O'nu yasa öğretmeni, bazıları peygamber, bazıları iyi bir insan, bazıları O'nu gerçek Tanrı olarak görüyorlardı ise, bu yaşamda olsun, gelecek yaşamda olsun, herkes O'nu nasıl bir sevgiyle ve ne kadar sevdiyse Kendisini o şekilde ve o kadar görecektir, diyorlar. Ayrıca yine bu kutsal Atalarımıza göre, Allah'ı görenlerin hepsi müşterek Tanrı sevgileri aracılığıyla Tanrı'da birbirlerini de görecekler. Yani Tanrı'yı seven kişiler aralarından ayrılan Tanrı'yı sevmiş olan yakınlarını ve hiç görmemiş olsalar da, göçmüş olan atalarını da gelecek yaşamda görecek ve tanıyacaklardır. Tanrı Kendisini ve sırlarını yalnızca O'nu sevenlere açıklar. Bu yaşamda Tanrı'yı ne kadar çok seversek gelecek yaşamda da O'nu o kadar çok göreceğiz. Ve sevgi yürekte olduğuna göre, “ Ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler”.

 

Duamız şu ki, iman ümit ve sevgi dolu temiz bir yürekle, Rab'bimiz İsa Mesih'in Diriliş lütfu sayesinde, hepimiz, daha bu dünyadayken Yaratıcımız ve Kurtarıcımız Rab'be layık konutlar olalım. Ve Kendisine olan müşterek sevgimiz aracılığıyla, tüm Azizler ve O'nu sevenleriyle birlikte, Ölümün yok olduğu ve artık ne yas ne ağlayış ne de ıstırap olacağı Kutsal Kentinde ebediyen Onunla mutluluk içinde yaşayalım. (Vahiy 21,4).

 

Bu düşüncelerle, insanlığın aktif olarak yaşamakta olduğu salgın, hastalık, savaş, göç ve geçim sıkıntısından dolayı umutsuzluğa kapıldığı bu zor dönemde Kom Moran Men Kabro, Rab'bimiz mezardan dirildi müjdesini, Kilisece, tüm insanlığa duyuruyor ve siz muhterem Cemaatimizin Bayramını kutluyoruz.

 

Bayram bereketlerinin size, ailelerinize, Ülkemize, Yöneticilerimize ve tüm dünyaya sabır, ümit, sevgi ve huzur getirmesi için dua ediyoruz.

 

Bu ara elli günlük oruç süresince ihtiyaçta olanlara, Mor Efrem Anaokulu'muza, inşaatı yapılmakta olan Mor Efrem yeni kilisemize destek ve katkılarını esirgemeyen tüm Cemaat üyelerinin hayırlarını Allah kabul etsin, onları göksel armağanlarıyla ödüllendirsin.

 

Salgın nedeniyle akraba ve yakınları merhum olanlara Tanrı'dan sabır ve teselli diliyor merhumların ruhu için dua ediyoruz.

 

Bugün Dirilen Rab'bimiz İsa Mesih tüm Cemaatimizin ölülerine merhamet etsin, hepimizin tövbesini, dualarını ve oruçlarını kabul etsin. İyi dileklerimizi cevaplandırsın.

Rab İsa Mesih inayetiyle Diriliş sevincini yüreklerinize ve evlerinize getirsin.

Tanrı'nın lütfu ve esenliği hepinizle birlikte olsun.

Rab Allah Kadasetli Patriğimize sağlıklı uzun ömürler versin.

 

Dua ve bereketlerimizle.

 

 

Abraşiye Metropoliti

†Filüksinos Yusuf Çetin

Rab Allah'ın nimeti ve inayetiyle

İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks

Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili

 

Diğer Duyurular >>>