25 Aralık 2021 Cumartesi

 

SAYIN ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN DOĞUŞ BAYRAMI MESAJI

 

SAYGIDEĞER ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN

DOĞUŞ BAYRAMI VE YENİ YIL MESAJIDIR.

ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ  ܒܪܝܟ

BRİKH MAVLODE DMORAN!

 

Tüm ruhani evlatlarımıza; Horiepiskoposlarımıza, Papazlarımıza, Diyakoslarımıza, Vakıf Yönetim Kurulumuza, kadın ve gençlik kollarımıza, Abraşiyemizin tüm görevli ve bireylerine, dua ve bereketlerimizi bildiriyor ve Elçi Yuhanna ile müjdeliyoruz ki:

“Tanrı, Dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. ” (Yuhanna 3:16)

Kilisemizin Saygıdeğer İmanlı Toplumu,

Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih insanlık ve dünya tarihini değiştirmek üzere bugün dünyaya geldi.   Yerin ve göğün yaratıcısı olmasına karşın Rabbimiz  bugün Beytlehem'de bir yemlikte, tevazu ve sükunet içerisinde  doğdu ve kundağa sarıldı.

“Rab Tanrı'mız bizlere oğlu İsa Mesih'in doğumu aracılığıyla sonsuz yaşam verdi çünkü herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak”. 1. Yuhanna 5:11, 1. Korintliler 15:22

Rab İsa Mesih dağdaki vaazında “Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar!” demiştir. Matta 5:7   Kilise Atalarımızın Kutsal Kitap yorumuna göre “merhamet” ile ilgili görüşleri şöyledir:

·        Yoksullara maddi yönden yardım edilmesi, açların doyurulması, zayıfların desteklenmesi,

·        Bize karşı haksızlık yapanların, zarar verenlerin, suç işleyenlerin hatta düşmanlık yapanların bağışlanması,

·        Tanrı yolundan sapanların Tanrı'ya yönlendirilmesi, Tanrı yolunun öğretilmesi,  

·        Sıkıntıda olanların acılarının paylaşılması, zor durumdakilerin teselli edilmesi,

·        Merhametli davranmak yolunda bunlar başarılamıyor, insanlara yardım etme faaliyetinde bulunulamıyorsa dahi, onlar için dua edilmesi, olumlu ve yapıcı duygularla düşünülmesi.

·        İnsanın yalnızca başkalarına karşı değil kendisine de merhamet etmesi. Kendisine merhamet etmek; günahtan sakınmak, günah işlememek için çaba harcamak, bilerek veya bilmeyerek günah işlemişse o günaha devam etmemektir.  Ebedi yaşamı kaybetmemek için ruhsal yönden ayık ve tövbeli bir yaşam sürdürmektir.  

Merhametin gerçek kaynağı Tanrı'mızdır. O; sevgi, inayet ve merhameti ile biz insanları kurtarmak için biricik Oğlu'nu dünyamıza gönderdi. Rab İsa Mesih'in söylediği gibi “Gökteki Babanız kamil olduğu gibi siz de kamil olun.” Matta 5:48 

Göksel Babamız gece gündüz ona tapınanlara güneşini, yağmurunu, tüm bereketlerini ve nimetlerini verdiği gibi O'nu inkar edenlere, günahta ve isyanda devam edenlere de veriyor.  Bunun gibi biz imanlılar da birbirimize ve tüm insanlara karşı gerçek merhamet ruhu ile davranmalıyız. 

Doğuş Bayramının coşkusu ve mutluluğu ile atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi saflık, alçak gönüllülük ve sevgi ile birbirimizi bağışlayalım, ziyaret edelim, acı ve sevincimizi paylaşalım, Kilisemize bağlı kalalım.

Muhterem Toplum,

Bir çoğunuz bu yıl da gerek ihtiyaçta olanlara, gerek yapılmakta olan Mor Efrem Kilisemiz ve yeni mezarlığımıza, gerekse  Mor Efrem Anaokulumuza yardımda bulunma konusunda merhamet gösterdiniz.  Tanrı yardımlarınızı kabul etsin.

Rabbimizin; evlerinizde, işyerlerinizde sizleri ziyaret etmesi için iman, sevgi ve alçak gönüllülük ile O'nu yüreklerinize davet ediniz.  İnsanlığı olumsuz yönde etkileyen salgının nihayete ermesi için Rab Mesih'e yalvaralım. 

Saygıdeğer Toplum,

Bu vesile ile siz değerli cemaatimizin Doğuş Bayramını ve Yeni Yılını en kalbi duygularımızla kutluyor, Bayramın ve Yeni Yılın size, ailelerinize, ülkemize, bizi yönetenlere ve tüm dünyaya sevgi, huzur, esenlik ve sağlık getirmesi için dua ediyoruz.

Rab Allah, Kadasetli Patriğimize sağlıklı uzun ömürler versin.

Tanrı'nın lütfu ve esenliği hepinizle olsun! Amin.

Dua ve bereketlerimizle.

Abraşiye Metropoliti

†Filüksinos Yusuf Çetin

Rab Allah'ın nimeti ve inayetiyle

İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks

Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili

 

Diğer Duyurular >>>