08 Mart 2021 Pazartesi

 

7 MART PAZAR DUYURULARI

 

D U Y U R U  

 

9 Mart önümüzdeki Salı günü Sivas'lı Kırk Şehit Günüdür. Önümüzdeki Çarşamba günü anılacaktır. 

 

Çarşamba ve Cuma günleri Ayinleri Tarlabaşı ve Bakırköy kiliselerinde 10.30 – 12.00 saatleri arasında; Yeşilköy ve Samatya kiliselerinde ise, 09.00 – 10.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Önümüzdeki Cuma günü Kadıköy kilisesinde de 10.30 – 12.00 saatleri arasında Ayin yapılacaktır.  

 

Her Pazar günü Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisemizde Ayin yapılmaktadır. Sabah saat 9.30'da dua ve Kutsal Ayin canlı olarak saat 10.15'te naklen yayınlanıp, saat 11.30'da bitmektedir. 


 

    Abraşiye Patrik Vekili  

            Metropolit                

†Filüksinos Yusuf ÇETİN 

 

14 Mart önümüzdeki Pazar günü Sayın Abraşiye Metropolitimiz Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisemizdeki canlı Ayin'i yöneteceklerdir.  

 

Metropolitlik Sekreterliği 

 

Diğer Duyurular >>>