01 Mart 2021 Pazartesi

 

07 MART DUYURULARI

 

D U Y U R U  

 

Çarşamba ve Cuma günleri Ayinleri Tarlabaşı ve Bakırköy kiliselerinde 10.30 – 12.00 saatleri arasında; Yeşilköy ve Samatya kiliselerinde ise, 09.00 – 10.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Ayrıca önümüzdeki hafta 5 Mart ve bir sonraki hafta 12 Mart Cuma günleri Kadıköy kilisesinde de 10.30 – 12.00 saatleri arasında Ayin yapılacaktır.  

 

Her Pazar günü Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisemizde Ayin yapılmaktadır. Sabah saat 9.30'da dua ve Kutsal Ayin canlı olarak saat 10.15'te naklen yayınlanıp, saat 11.30'da bitmektedir. 


    Abraşiye Patrik Vekili  

            Metropolit                

†Filüksinos Yusuf ÇETİN 

 

6 Mart önümüzdeki Cumartesi günü saat 15.00 – 16.00 arası Sayın Abraşiye Metropolitimiz, Zoom programı üzerinden siz saygıdeğer cemaatimiz ile canlı olarak dini toplantı yapacaklardır. 

 

7 Mart önümüzdeki Pazar günü Sayın Abraşiye Metropolitimiz Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisemizdeki canlı Ayin'i yöneteceklerdir.  

 

Metropolitlik Sekreterliği 

 

Diğer Duyurular >>>