26 Nisan 2019 Cuma

 

SAYIN ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN DİRİLİŞ BAYRAMI MESAJI

 

SAYGIDEĞER ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN

DİRİLİŞ BAYRAMI MESAJIDIR.

 

!ܩܡ ܡܪܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ

KOM MORAN MEN BETH MİTHE!

RAB'BİMİZ ÖLÜLER ARASINDAN DİRİLDİ!

 

Rabbimiz İsa Mesih mezardan dirildi. Artık ölüm korkusu yok oldu. Korku yerine bize cesaret ve O'na güven geldi. İsa Mesih, mezardan dirildiğinde, o sırada mezarını ziyarete giden kadınlara ansızın göründü, “Selam!” dedi. Onlar da, yaklaşıp ayaklarına sarılarak, O'na tapındılar. İsa, “Korkmayın!” dedi, “Gidip kardeşlerime haber verin, Celile'ye gitsinler, beni orada görecekler” (Matta 28: 9-10).

 

Elçiler, Yahudi yetkililerin korkusundan kapıları kapalı bir yerde bulunurken, Rab İsa Mesih, aniden aralarında göründü ve onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. Elçi Toma, İsa Mesih geldiğinde onlarla birlikte değildi. Bunun için diğer Elçiler ona, “Biz Rabbi gördük!” dediler. Toma ise onlara, “O'nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam” dedi. Sekiz gün sonra Elçiler aynı evdeydiler, Toma da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken Rab İsa Mesih geldi ortalarında durdu ve “Size esenlik olsun!” dedi. Sonra Toma'ya, “Parmağını uzat!” dedi. “Ellerime bak, ellerini uzat böğrüme koy, imansız olma imanlı ol!” dedi (Yuhanna 20: 19-28).

 

İsa Mesih, Elçilere “ Korkmayın!, Diri olan Ben'im. Ölmüştüm, ama,  işte sonsuzluklar boyunca diriyim” (Vahiy 1:18) deyip, bu güveni onlara ve O'na iman eden bizlere verdi ve şunu söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” (Matta 28: 16-20).

 

Değerli cemaatimiz, bu geçici dünyada birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliriz. Hastalık, işsizlik, doğal afet, savaş, terör ve ölüm gibi acı olaylar yaşayabiliriz. Ancak unutmamalıyız ki,  bunların hiçbiri Rabbimizin bilgisi dışında oluşmuyor. O, İncil'de, bunu şu sözlerle belirtiyor,” İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama, Babanız'ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın! Siz bir çok serçeden daha değerlisiniz” (Matta 10:28-31). Peygamber ve Kral Davut da bununla ilgili olarak Rabbe şöyle sesleniyor, Gençtim ömrüm tükendi, ama, hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, soyunun ekmek dilendiğini”. “  Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez … (Mezmur 37:25; 25: 3).  Yine, o, bir mezmurunda,” Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam, çünkü sen benimlesin!” diyor (Mezmur 23: 4). Kral Davut Rab'be güvendi, Rab da onu bütün korkularından ve sıkıntılarından kurtardı.

 

Şu halde bizler de, Peygamber ve Kral Davut gibi Rabbimiz İsa Mesih'e, bütün yüreğimizle iman edip güvenelim. O, yanımızda olduğu sürece hiçbir şeyden korkmayalım. Çünkü, O, bizim yol göstericimiz, kalkanımız ve sığınağımızdır. O, bizim Kurtarıcımız ve bize ebedi yaşam veren Rabbimizdir.

 

Bu duygularla, siz değerli cemaatimizin Diriliş Bayramını kutluyor, Bayramın size, ailelerinize, ülkemize, yöneticilerimize ve tüm dünyaya barış, huzur, birlik ve kardeşlik getirmesini diliyoruz.  


Rab Allah Kadesetli Patriğimize sağlıklı uzun ömürler versin.

 

Dua ve bereketlerimizle.

 

Abraşiye Metropoliti

Filüksinos Yusuf Çetin

Ruhani Lider ve Patrik Vekili

 

Diğer Duyurular >>>