25 Aralık 2018 Salı

 

SAYIN ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN DOĞUŞ BAYRAMI MESAJI

 

                                                                                                       SAYGIDEĞER ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN

                                                                                                                    DOĞUŞ BAYRAMI VE YENİ YIL MESAJIDIR.

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ

BRİKH MAVLODE DMORAN!

 

Tüm ruhani evlatlarımıza, Horiepiskoposlarımıza, Papazlarımıza, Diyakoslarımıza, Vakıf Yönetim Kurulumuza, kadın ve gençlik kollarımıza,  Abraşiyemizin tüm bireylerine dua ve bereketlerimizi bildirir ve müjdeliyoruz ki:


“Bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.”

(Luka 2: 11)

Kilisemizin saygıdeğer imanlı toplumu,

Bugün Davut'un kentinde Tanrı'nın Oğlu, Kurtarıcımız İsa Mesih gerçekten doğdu. O Tanrı'ydı ve insan oldu. (Yuhanna 1: 1-4).   O geldi, insan olarak aramızda yaşadı. Kendisini alçalttı, günahlarımızı haçta üstlendi ve ölüme kadar itaat etti. Şimdi kendimize sorabiliriz. O neden geldi? – Cevap şudur ki: Bunu iyiliğinden ve insanları sevdiğinden kendi merhametiyle yaptı. (Titos 3:4-5). Aynı zamanda kendimize bu soruları da sorabiliriz. Ne kadar sonsuz bir sevgi! Tanrı'mızın ne kadar büyük bir sevgisi olmalıdır ki, bizi kendi benzeyişinde yarattı. Biz de kendimize soralım biz bunu yapabiliyor muyuz? İnsan kardeşimiz, komşumuz için kendimizi kurban edebiliyor muyuz?

Mesih'te sevgili evlatlarımız,

Tanrı önce kendi halkına geldi, uluslara gelmedi. O kendi sevdiği halkına geldi, Nasıra'da büyüdü, besleme babası Yusuf'un mesleğini öğrendi. Atalarının kültür ve geleneklerini yaşadı. Geldiği kökeninin farkındaydı. Biz de ana, babalarımızın kültür ve geleneklerinin farkında mıyız?  Onlara bağlı mıyız?

Atamız İbrahim uşaklarından birini Mezopotamya'ya, kendi akrabalarına oğlu İshak'a bir eş bulması için gönderdi. (Yaratılış 24-1-5). O, uşağını oğluna eş bulmak için başka ülkelere, başka halklara göndermedi. Babasının kültür ve geleneklerine sadık kaldı. Oğlunu bulunduğu bölgede, zengin ailelerin kızlarından biriyle evlendirebilirdi. Ama o bunu yapmadı. Bunu yapmadı, çünkü Tanrı'sını seviyordu. Aynı zamanda atamız İbrahim de Tanrı'nın kendisini ne kadar çok sevdiğini biliyordu.

Değerli cemaatimiz,

Bugün Doğuş Bayramı, Rabbimiz İsa Mesih'in doğum günü. Doğrusu bugün evlilik giziyle ilgili bir gün değil. Ama bugün, bir Ruhani Çoban olarak, çok sevdiğimiz Abraşiyemiz için kaygımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Gençlerimize sesleniyoruz: Sevgili gençlerimiz, önceki kuşaklar babalarının kültür ve geleneklerine bağlı kalarak yaşamlarını sürdürdüler. Turabdin, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve diğer bölgelerden gelip bu şehirde, yaşayan anne ve babalarınız kendi kültür ve geleneklerine atamız İbrahim gibi bağlı kaldılar.

Sevgili gençlerimiz:

Hristiyan, Süryani Ortodoks olan her genç kız ve her genç erkek bizim için çok önemlidir. Sizin geleceğiniz, kilisemizin, cemaatimizin ve hepimizin geleceğidir. İsa Mesih zamanını nasıl öğrencileriyle geçirdiyse, biz de haftanın bir gününü Ruhani Çoban olarak sizinle birlikte geçiriyoruz.

Sevgili cemaatimiz;

Tanrı bizi sevdiği ve bize sevgili oğlunu gönderdiği gibi biz de, birbirimizi öylece sevelim, birlik olalım. Birlikte daha güçlüyüz.

Kadasetli Patriğimiz Moran Mor İğnatios Efrem II.'nin, Hindistan'daki Mafıryanımızın, Metropolitlerimizin, Kilise Liderlerinin ve tüm Hıristiyan kardeşlerimizin, özellikle siz saygıdeğer cemaatimizin Doğuş Bayramını ve Yeni Yılınızı içtenlikle kutluyoruz. Beytlehemde doğan Rab İsa, evlerinizi, sizi, ziyaret etmesi için iman ve sevgiyle O'na yüreklerinizi açın. Bu Doğuş Bayramının, sevinç ve müjdesini dedeleriniz gibi birbirlerinizi ziyaret ederek paylaşın.

Tanrı ülkemize ve dünyamıza barış ihsan etsin.

Rab'bin sevgisi inayeti ve barışı sizinle olsun.

Dua ve Bereketlerimizle,

Abraşiye Metropoliti

                                                                                                                            Filüksinos Yusuf Çetin

Rab Allah'ın nimeti ve inayetiyle

İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks

Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili

 

Diğer Duyurular >>>