25 Aralık 2020 Cuma

 

SAYIN ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN DOĞUŞ BAYRAMI MESAJI

 

SAYGIDEĞER ABRAŞİYE METROPOLİTİMİZİN

DOĞUŞ BAYRAMI VE YENİ YIL MESAJIDIR

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ 

BRİKH MAVLODE D'MORAN

Tüm Ruhani Evlatlarımıza, Horiepiskoposlarımıza, Papazlarımıza, Diyakoslarımıza, Vakıf Yönetim Kurulumuza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, Abraşiyemizin tüm Görevli ve Bireylerine, Dualarımızı ve Bereketlerimizi bildiriyor ve müjdeliyoruz:

” Melek onlara: korkmayın dedi. İşte size tüm insanlığı çok sevindirecek bir haberi müjdeliyorum. Çünkü, bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. O Rab olan Mesih'tir”. (Luka 2:10-11)

Büyük Kilise Öğretmenlerimizden Suruçlu Mor Yakup (M.S 451-521), Kilisemizin Haftalık Dua Kitabı Şhımo'da, cumayı cumartesiye bağlayan akşam duasında söylediğimiz tövbe ilahisinde, sanki bugünleri işaret ediyormuş gibi, şöyle diyor: “ Gün gelecek, dünyadaki kiliselerde kutlanan Kutsal Ayinler ve diğer tüm Hizmetler duracak. Şehirlerde insanlar büyük bir kargaşa yaşayacaklar”.

Değerli Cemaatimiz, günümüzde, Allah'ın adının yüceltildiği kiliselerimizin ibadete kapalı ya da ancak sınırlı bir şekilde açık olması, buralarda cemaatçe Kutsal Ayinlere iştirak edilememesi, İtiraf olunamaması, Kıddas alınamaması, topluca dua yapılamaması, Vaftiz, Meyrun, Nikah, bayram gibi törenlerin birlikte kutlanamaması, Hasta Yağı verilememesi, defin, taziye gibi vecibelerin gereği gibi yerine getirilememesini, sadece sosyal bir kısıtlanma gibi görmemeli. Böyle bir durumu, tarihte, insanlık, en azından Hristiyanlık, çoğu kez, “ son zaman” alametlerinden biri gibi algılamış ve ona göre tutum almıştır. Nitekim, zamanındaki benzer olaylar karşısında, aynı endişeyi duyan Mor Yakup da, ilahisinin ileriki bölümünde, Rab'be şöyle yakarıyor: “Kilise ve manastırlarına acı ya Rab! Çünkü, sana izzet sunamayacakları zaman işte yaklaştı”. Ve Kilisemizin dua etme geleneği üzere, yakarışının işitilip kabul edildiğinin emniyeti ve sevinci içinde, ilahisini, Kutsal Üçlüğe yükselttiği, şu Övgü ve Şükran Duasıyla bitiriyor:

“Günah işlediğimizde bize sabreden Baba'ya övgüler;

Tövbe ettiğimizde bizi kabul eden Oğul'a secde;

O'ndan koparak, kimsenin helak olmasını istemeyen Kutsal Ruh'a şükürler;

Özde Bir olan Üçlük'e izzet olsun”.

Değerli Cemaatimiz, Kilise Öğretmenimiz Mor Yakup'un bu ilahisinden ve Kilisemizin daha birçok dua metni ve Azizlerin Hayat Öykülerinden öğreniyoruz ki, insanlık ve Hristiyanlık tarihinde, günümüzde yaşanan olaylara benzer olaylar çok kez olmuştur. Yine bunlardan öğreniyoruz ki, bu tür durumlarda Kilisemizin tutumu, her seferinde, ilkin tövbe, ardından oruç, sonra dua, en sonda da Allah'a Şükürler sunma şeklinde olmuştur.

Bu tutum Kutsal Kitap Mezmur dualarında da böyledir. Orada da Mezmurcu genellikle, bu, Kral ve Peygamber Davut'tur, önce tövbe eder, ardından sıkıntısını dile getirir, sonunda da duasının işitilmiş olmasının emniyeti ve sevinci içinde Allah'a Övgü ve Şükürler sunar.

Aynı bilinç içinde, bizler de, Kilise Geleneğimiz ve Mezmurlarda olduğu gibi, Allah'ın, bir an önce, bu salgını üzerimizden ve dünyamızdan uzaklaştırması için, ilkin Devletimizin belirlediği önlemlere sıkıca uymanın yanında, günlük tövbemizi, her gün yenileyerek, dua, oruç ve yakarışlarımızı aralıksız sürdürelim.

Öyle ki, merhameti çok olan Rab Allah, yüzünü bize çevirsin ve bizden öncekilere acıdığı gibi, bizlere de acısın ve bu, bitmek bilmeyen salgını üzerimizden kaldırsın.

Bizler de, Mor Yakup'un ilahisinde olduğu gibi, içinde olduğumuz sıkıntıyı haykırdıktan sonra, haykırışımızın işitilip kabul edildiğinin emniyeti ve sevinci içinde, şükranlarımızı Rab Allah'a bir Övgü Duasıyla yükseltelim.

Bizler de, Kilise olarak, yani inanlılar topluluğu olarak, bugün, dış varlığımızda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, iç varlığımızda Bayram sevinci yaşayalım.

Denilebilir ki, zamanımızda, bu kadar acı ve sıkıntı varken, Bayram yaşanır mı?

Değerli Cemaatimiz, Kilise sadece zamanda, dıştan görünen varlığıyla, yaşamıyor; İçteki varlığı İman, Ümit ve Sevgiyle yaşıyor.

Elçi Pavlus: “Her ne kadar dıştan görünen varlığımız bozulmaktaysa da, içteki varlığımız, günden güne, tazelenmektedir. Çünkü, gözün gördüğüyle değil imanla yaşıyoruz. İşte bu nedenle cesaretimizi yitirmiyoruz.” Diyor. ( 2.Korintoslular 4:16;5:7).

Yine aynı bağlamda, Rab'bimiz de bizi şöyle cesaretlendiriyor: “ Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim”. (Yuhanna 16:33).

Bu nedenle değerli Cemaatimiz, biz inanlılar da, cesaretimizi yitirmiyor ve günümüzdeki, tüm dış sıkıntılara rağmen, Kilise olarak, iç varlığımızdaki sevinç içinde, Rab'bimizin Doğuş Bayramını kutluyoruz.

Çünkü, Rab'bin Meleğinin, Beytlehem civarındaki Çobanlara, müjdelediği üzere, biliyoruz ki, bugün Beytlehem'de bize bir Kurtarıcı doğdu. O Rab olan Mesih'tir.

Brikh Mavlode d'Moran. Rabbimiz İsa Mesih Doğdu. Mesih'in Doğuşu hepimize ve tüm insanlığa kutlu olsun.

Bu iman ve ümit dolu duygularla, siz değerli Cemaatimizin Doğuş Bayramı ve Yeni Yılını sevgiyle kutluyor, Bayram Bereketlerinin dünyamızın geçirmekte olduğu bu olağandışı ve zor dönemde, size, ailelerinize, Ülkemize, yöneticilerimize, Sağlık Görevlileri ve diğer tüm Görevlilerimize sağlık, şifa, sabır, güç ve huzur getirmesini diliyoruz.

Bugün doğan Rab İsa Mesih hastalarımıza acil şifalar versin; sıkıntıda olanlara yardım elini uzatsın; onları güçlendirsin ve teselli etsin.

Rab Allah ölülerimizin ruhuna merhamet etsin; tövbemizi, dualarımızı ve orucumuzu kabul etsin. İyi dileklerimizi cevaplandırsın.

Tanrı'nın, merhameti ve inayeti, Meryemana, Azizler ve Şehitlerin dua, bereket ve şefaatleriyle, bu salgını dünyamızdan uzaklaştırmasını diliyor, insanlığın bundan bir ders çıkarmış olup Tanrı yoluna dönmesi için, dua ediyoruz.

Ayrıca, bu bitmeyen salgını bir an evvel kontrol altına almak, onu bitirmek için, gece gündüz risk altında özveriyle mücadele veren Hükümetimiz ve İlgili Sağlık Kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, onların sağlık ve başarıları için dua ediyoruz.

Onların, herkesin yararı için, yayınladıkları bildirilere eksiksiz uyarak, onlara yardımcı olmamız gerekliliğini, önem ve ricayla hatırlatıyor, hepinizi Rab Allah'a emanet ediyoruz.

Rab Allah Kadasetli Patriğimize sağlıklı uzun ömürler versin.

Dua ve Bereketlerimizle.

Abraşiye Metropoliti

†Filüksinos Yusuf Çetin

Rab Allah'ın nimeti ve inayetiyle

İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks

Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili

 

 

Diğer Duyurular >>>